Kilpailuun osallistuminen

Plootu Fennica -kilpailuun osallistuminen on maksutonta kaikille osallistujille. Kilpailuun osallistutaan osallistumislomakkeella.

Kilpailusalaisuuden säilyttämiseksi osallistumislomake suljetaan läpinäkymättömään kirjekuoreen, jonka päälle kirjoitetaan jokin vapaavalintainen nimimerkki. Nimimerkillä varustetun kuoren kanssa tulee lähettää kilpailutyöstä mahdollisimman havainnollinen kuvallinen kilpailumateriaali, joka on merkitty samalla nimimerkillä. Kilpailuun osallistuvan tahon tunnistaminen lähetetystä kuvamateriaalista tai nimimerkistä ei ole toivottavaa.

Suositeltava kilpailumateriaali on 1-4 kappaletta maksimissaan A3-kokoisia plansseja tai tulosteita. Kilpailumateriaalista on selvittävä tuotteen luonnollinen koko, olennaiset muoto- ja rakenneasiat sekä tuotteen käyttötapa ja tarkoitus. Lisäksi materiaaliin tulee sisältyä merkintä mihin kilpailusarjaan työ ensisijaisesti osallistuu sekä lyhyt vapaamuotoinen perustelu, mitkä seikat tekevät työstä esimerkillisen.

Mikäli tuote on pienikokoinen, siitä voidaan lähettää myös malli postitettavien kilpailumateriaalien mukana. Muussa tapauksessa tuomaristolla on oikeus tutustua malliin tai tuotteeseen tarvittaessa.

Kilpailuaineiston lähetysosoite:

Teknologiateollisuus ry.
Ohutlevytuotteet-toimialaryhmä
Reeta Luomanpää
PL 10
00131 Helsinki

Kuoreen tai pakettiin tunnus: Plootu Fennica