Säännöt

Ketkä voivat osallistua

Plootu Fennica -kilpailuun voivat osallistua kaikki alalla työskentelevät tai opiskelevat henkilöt, henkilöryhmät eli opiskelu- tai työtiimit, oppilaitokset, yritykset sekä yritysryhmät.
Kilpailuun voi siis osallistua esimerkiksi kokonaisella tuotteella, joka voi olla usean yrityksen yhteistyön tulosta tai yksittäisellä tuotteen osalla. Osallistuminen ei edellytä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyyttä. Kilpailutyöstä on oltava mallikappale tai jo tuotannossa oleva valmis tuote. Pelkillä ideapiirustuksilla ei voi osallistua.

Kilpailusarjat

Kilpailu on jaettu kolmeen tasavertaiseen sarjaan, joissa jokaisessa valitaan voittajatyöt.

1. Oppilaitokset
2. Teollisuus
3. Muotoilu

Tuomaristolla on oikeus siirtää kilpailutyö johonkin toiseen sarjaan kuin mihin se on alun perin ilmoitettu. Jos esimerkiksi oppilaitossarjaan ilmoitettu työ tuomariston harkinnan mukaan täyttää paremmin muotoilusarjan arvosteluperusteet, työ voidaan siirtää siihen ilman erillistä ilmoitusta osallistujalle.

Kilpailuaika

Seuraava Plootu Fennica -ohutlevytuotekilpailu järjestetään vuonna 2024 Viimeinen osallistumispäivä on 12.1.2024.

Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan erillisellä osallistumislomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet ohjeet-sivulta.

Kilpailutöiden arvosteluperusteet

Plootu Fennica -kilpailun tärkeimpänä arvosteluperusteena on löytää tuotteita ja komponentteja, joissa ohutlevyllä on olennainen merkitys innovatiivisuuden, rakenteen, valmistustekniikan tai muotoilun kannalta. Tuomaristo valitsee voittajat keskinäisen harkintansa perusteella ja päätökset ovat kumoamattomia.

Tuomaristo 2024

Tämän vuoden tuomaristo löytyy täältä myöhemmin.

Palkinnot

Kilpailusarjojen voittajatyöt palkitaan rahapalkinnoilla. Tuomaristo voi jakaa myös kunniamainintoja ansiokkaille kilpailutöille.

Palkintojen yhteenlaskettu arvo on tuhansia euroja.

Kilpailutöiden käyttöoikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus kilpailutöiden esittelyyn osallistujan kanssa sovitussa laajuudessa sekä Konepaja-messuilla että myöhemmin pidettävissä esittelytapahtumissa ja julkaistavassa tiedotusmateriaalissa. Tukijaorganisaatiot tekevät erillisen sopimuksen osallistujan kanssa nimikkotöidensä käyttö- ja julkaisuoikeuksista.

Töiden palautus

Kilpailutyöt on noudettava messuosastolta messujen purkamisajan puitteissa tai sen jälkeen erikseen ilmoitettavasta paikasta.

Tulosten julkistaminen

Plootu Fennica 2024 -kilpailun tulokset julkaistaan Konepaja 2024 -messuilla Tampereella. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti noin kuukautta aikaisemmin.

Lisätietoja:
Reeta Luomanpää
040 645 2019
reeta.luomanpaa@teknologiateollisuus.fi